Hotel Catalunya

L'Hotel Catalunya ha canviat la seva adreça web a internet.
Ara ens podràs trobar a la següent adreça:
http://www.hotelcatalunya.cat

El Hotel Catalunya ha cambiado su dirección web en internet.
Ahora puedes encontrarnos en la siguiente dirección:
http://es.hotelcatalunya.net

The hotel Catalunya has changed the web address on the Internet.
Now you can find us at the following URL:
http://hotelcatalunya.net

Das Hotel Catalunya hat die Web-Adresse im Internet verändert.
Jetzt können Sie uns unter folgender Adresse zu finden:
http://de.hotelcatalunya.net